Tootmine

Tootmine vajab paindlikkust

Tootmine peab olema paindlik, et tulla efektiivselt toime igapäevatöös ettetulevate muudatustega. Alles hilises faasis leitud vead tootmises tõstavad ühikukulusid ning põhjustavad planeerimata viivitusi või kulukaid toodete tagasikutsumisi. Paindlikkus aitab tagada tootmise kvaliteeti.

Puudulik info tootmisest takistab efektiivsust

Tootmisjuhtide igapäevane väljakutse on täna veel tihtipeale see, et puudub täielik reaalaja ülevaade detailidest, mis täpselt tootmises toimub. Kui mingi info on puudu, siis ei vasta plaan või aruandlus tegelikkusele. Nii ei saa teha õigeid või täiendavaid otsususeid, mis aitaks efektiivsust tõsta.

Tehnoloogia toob tootmise detailid nähtavale

Tehnoloogia abil saab anda reaalajas ja automaatselt ülevaate detailidest tootmisprotsessis. Suurem ülevaade detailidest võimaldab olla paindlikum ja efektiivsust tõsta. Eliko on selleks välja arendanud siseruumi positsioneerimise süsteemi KIO RTLS (Real Time Location System – reaalaja jälgimissüsteem).

Reaalaja ülevaade aitab tootmist optimeerida

Siseruumi positsioneerimise tehnoloogia rakendamine tootmises annab vastavalt vajadusele masinate, materjali, aluste ja ka töötajate kohta infot. Seda saab rakendada nii asukoha, trajektooride, liikumise kiiruse, protsesside ajakulu jms kohta ülevaate saamiseks ning optimeerimiseks. Reaalaja jälgimissüsteem annab võimaluse viia õigeaegselt info otsustajateni, et teha paremaid otsuseid.

Mis on teie suurim väljakutse?

Indrek Ruiso