Positsioneerimine ülilairiba tehnoloogiaga

Ülilairiba (Ultra Wideband – UWB) on juhtmevaba IoT raadiotehnoloogia, mis kasutab objektide reaalajas positsioneerimiseks ja kommunikatsiooniks laia sageduste spektrit. Eliko ülilairiba tehnoloogial põhinev positsioneerimissüsteem võimaldab objekti asukoha tuvastada 5-30 cm täpsusega nii 2D kui ka 3D mõõtmes. UWB tehnoloogial põhinev positsioneerimissüsteem sobib põhiliselt siseruumi tingimustesse.

UWB tehnoloogial on mitmeid eeliseid: madal energiakulu, suur töökindlus, võime näha läbi takistuste.

Eliko on positsioneerimise rakendusi välja töötanud juba üle kümne aasta, keskendudes täna põhiliselt UWB tehnoloogiale. Eliko teeb tihedat koostööd UWB tehnoloogia tootjaga Decawave, et luua töökindlaid süsteeme, kasutades uusimaid algoritme ja valdkonnateadmisi.

Me töötame välja ja arendame riist- ja tarkvara kõrgete nõudmistega rakendustesse tööstus 4.0, logistika- ja spordivaldkonnas.

Eelised Elikoga koostööd tehes

  • 10 aastat kogemust

  • Tehnoloogia tagab 5-30 cm positsioneerimise täpsuse

  • Valmislahendus, mis sobib erinevatesse valdkondadesse

  • Kogenud UWB inseneride tugi uute rakenduste väljatöötamisel