Tehnoloogia Arenduskeskuse Programm

Programmi eesmärk on välja arendada, testida ning turule tuua värkvõrgus töötavaid uudseid tooteid ja tehnoloogiaid, mis leiaksid kasutust targas linnas, targas tehases ning targas kodus.

Programmi EU48693 rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond 6,9 miljoni euro ulatuses ning see kestab aastani 2022. Käimasoleva programmi kaudu on oma innovaatilisi tegevusi teostanud juba 17 Eesti ja 2 Soome ettevõtet. Vaata meie partnerettevõtete loetelu siit.

Programmi EU53371 rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond 345 000 euro ulatuses ja see kestab 01.07.2019-30.06.2022. Programmi eesmärk on Eliko Tehnoloogia Arenduskeskuse poolt osutatavate teadus- ja arendustegevuste tuntuse tõstmine ja müügi kasvatamine Eestis ja maailmas.

Elikol on pikaajaline kogemus sardsüsteemide riist- ja tarkvara arenduses ning analoog- ja digitaalse signaalitöötluse valdkonnas. Meie täpsemad tegevusvaldkonnad antud programmis on järgmised:

 1. Mõõtmised ja signaalitöötlus asjade interneti tingimustes
 2. Asjade interneti ehk värkvõrgu süsteemid ja side
 3. Liigutuste jälgimine ja mustrite tuvastus
 4. Masinnägemise süsteemid
 5. Impedantsi kasutamine meditsiinis
 6. Nutika keskkonna sh nn targa linna ja tööstus 4.0 süsteemid.

Kui sinu ettevõttele pakub huvi mõni ülaltoodud teemadest, siis võta meiega julgelt ühendust, et võimalikku koostööd arutada.

Kuidas liituda Eliko TAK programmiga?

Programm rahastab järgmisi tegevusi:

 1. Rakendusuuringu ja tootearenduse projektide alustamiseks vajalike eeluuringute läbiviimine, sealhulgas projektiga seotud turu-uuringute läbiviimine, partnerite otsing, tehnoloogia valideerimine.
 2. Tehniliste rakendusuuringute läbiviimine oma ettevõttes ja/või nende tegevuste sisse ostmine.
 3. Rakendusuuringu läbiviimiseks vajalike materjalide ja seadmete ost.

Programmi tingimused on järgmised:

 1. Rahastusmudel: VKE-l 60 % eelarvest toetus ja 40% omafinantseering; suurettevõttel 50% eelarvest toetus ja 50% omafinantseering;
 2. Projekti kestus 1 – 4 aastat
 3. Eelarve 20 000 – 200 000 eurot